aASitemap & Contact SitemapContact

Patiënt geeft gemiddeld 8,9/10 voor verblijf in RZ Heilig Hart Tienen

Patiëntentevredenheid blijft verder stijgen

We hebben de resultaten van de patiëntenenquête van najaar 2017 ontvangen. Globaal gaan onze scores verder in stijgende lijn. Proficiat aan onze medewerkers en een warme dank aan de patiënten die hebben deelgenomen! We houden deze patiëntenbevraging twee keer per jaar voor het kwaliteitsindicatorenproject VIP².

Samengevat halen onze zorgverleners de hoogste scores voor vriendelijkheid, de informatie over opname in het ziekenhuis en na ontslag, respect voor privacy, veilige zorg en pijnbevraging. We moeten verder verbeteren op het vlak van informatie aan de patiënt over zijn aandoening (oorzaak, behandeling, gevolgen) en de kostprijs, inspraak van patiënten in de zorg, en jezelf als medewerker voorstellen met naam en functie.

Wat zijn onze sterke punten volgens onze patiënten?

 • De meeste gehospitaliseerde patiënten waren zeer tevreden over hun ziekenhuisverblijf. 70% gaf een score van 9/10 of 10/10 (resultaat enquête voorjaar 2017: 62%). De gemiddelde score van alle ondervraagde patiënten samen was 8,9/10 (voorjaar 2017: 8,7).
 • 94% vindt de verpleegkundigen vriendelijk en beleefd (voorjaar 2017: 90%), 93% vindt de artsen vriendelijk en beleefd (voorjaar 2017: 88%).
 • 98% van de patiënten die voor een operatie komen, zegt vooraf informatie te krijgen van de arts over hoe ze zich moeten voorbereiden op de opname (voorjaar 2017: 96%).
 • 92% voelt zich bij het ontslag ook klaar om naar huis te gaan (voorjaar 2017: 96%) en 95% zegt informatie te hebben gekregen over de verdere behandeling na het ontslag (voorjaar 2017: 92%).
 • 88% voelt zich bij onze medewerkers in veilige handen (voorjaar 2017: 83%).
 • 86% van de patiënten zegt dat de ziekenhuismedewerkers zijn privacy respecteerden tijdens de gesprekken (voorjaar 2017: 83%). Bij onderzoeken en in de zorg is dat 90% (voorjaar 2017: 86%).
 • 85% vindt dat de medewerkers voldoende naar zijn pijn vraagt en 80% vindt dat de pijn goed onder controle wordt gehouden (zelfde cijfers voorjaar 2017).
 • 71% van de patiënten zou het ziekenhuis zeker aanbevelen (voorjaar 2017: 68%). Voor de Materniteit loopt dit op tot 85%.

Waar zien onze patiënten verbeterpunten?

 • Patiënten wensen meer informatie over de kostprijs van een opname, over hun aandoening (oorzaken, behandelingen, gevolgen) en over wat er precies zal gebeuren bij een onderzoek, behandeling of verzorging. Hiervoor scoren we tussen 55 en 69% (voorjaar 2017: tussen 51 en 63%).
 • Patiënten wensen mee te mogen beslissen over behandeling, onderzoeken en zorg. In de enquête zegt 50% dat ze gestimuleerd werden om mee te beslissen over de keuzes (voorjaar 2017: 43%).
 • Bij 66% van de patiënten stelden de medewerkers zich altijd met naam en functie voor (voorjaar 2017: 58%).
  Bij 92% werd de identiteit telkens mondeling en via het identificatiebandje gecontroleerd bij onderzoeken, behandeling en verzorging (voorjaar 2017: 90%).

Welke patiënten werden wanneer bevraagd?

Dit zijn de resultaten van de enquête die liep van 25 september tot 6 november 2017 bij patiënten die gehospitaliseerd waren op onze verpleegafdelingen Geneeskunde 1, Heelkunde 1, Heelkunde 2, Intensieve Zorgen, Kort Verblijf, Telemetrie, Materniteit, Acute Geriatrie, Geriatrie 1 en Sp-Locomotorisch. Er namen in totaal 207 patiënten deel.

De vragenlijst is opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform voor het kwaliteitsindicatorenproject VIP² van de Vlaamse overheid. Alle ziekenhuizen die deelnemen aan VIP², moeten deze enquête tweemaal per jaar houden. De verwerking van de enquête gebeurt door VIP².

Onze volgende patiëntenenquête loopt van 5 maart tot 15 april.