aASitemap & Contact SitemapContact

Bezoekuren

De algemene bezoekuren zijn dagelijks van 14 tot 20 uur.

Voor sommige afdelingen gelden andere bezoekuren.
• Intensieve zorgen: 12.30- 13.00 en 19.00-19.30 uur
• Materniteit: 14.00-16.00 en 18.00-20.00 uur
• Neonatologie: 16.00-16.15 en 19.00-19.15 uur
• PAAZ: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30 tot 20.00 uur / op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 14.00 tot 20.00 uur 
• Stroke unit: 12.00-13.00 en 17.00-19.00 uur

• Omdat rust belangrijk is voor het herstel van de patiënt, en om de verzorging in de beste omstandigheden te laten verlopen, vragen wij u de bezoekregeling respecteren.
• Een langdurig bezoek, of te veel bezoekers tegelijk, kan vermoeiend zijn. Korte maar regelmatige bezoeken ervaart de patiënt doorgaans als aangenamer.

Gsm- en smartphonegebruik

• Op de diensten Spoedgevallen, Intensieve zorgen, Telemetrie; Stroke unit en Neonatologie is het gebruik van een gsm strikt verboden.
• We vragen ook uw respect voor het recht op privacy en rust van de andere patiënten.
• Om privacyredenen kunnen we niet toestaan dat u foto's maakt waarop personeelsleden, artsen, andere patiënten of bezoekers in beeld komen.

Rookverbod

In het hele ziekenhuis geldt een rookverbod.